• Giao lưu doanh nghiệp
  Giao lưu với doanh nghiệp Hội thi sáng tạo sản phẩm lần 3
 • Sản phẩm nghiên cứu đa dạng
  Sản phẩm thực phẩm ở Hội thi
 • Sinh viên
  Sinh viên tham gia Hội thi
 • Giới thiệu
  Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trực thuộc Trường Đại Học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và liên thông cho toàn quốc.
 • Hình tham quan thực tế
  Ngoài việc học tập trên giảng đường và thực tập tại các phòng thí nghiệm, sinh viên còn được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là chương trình tham quan thực tế các nhà máy sản xuất phù hợp với lĩnh vực đào tạo.
 • Chương trình đào tạo
  Chương trình đào tạo của Viện luôn gắn kết với thực tế công việc ngoài xã hội.
 • FoodTech
  Khoa đào tạo các chuyên ngành:* Công nghệ thực phẩm * Công nghệ Sinh học * Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn
 • Giới thiệu
  Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trực thuộc Trường Đại Học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng, trung cấp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và liên thông cho toàn quốc.
 • Hoạt động ngoại khóa
  Đoàn Viện luôn luôn là địa chỉ tin cậy của các sinh viên và đoàn viên của Viện.
 • Nghiên cứu khoa học
  Song song với học lý thuyết, các em sinh viên còn được tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học cùng đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm của Viện.
 • Trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng
  Với đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm cùng với sức trẻ trên một khối đoàn kết, trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng luôn đáp ứng một số nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp.


Danh mục website Giảng viên

Ngày đăng: 25-09-2010
Đọc: 119373 lượt

Danh mục website Giảng viên

 

Họ tên

Địa chỉ

Đàm Sao Mai

https://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/damsaomai

Trịnh Xuân Ngọ

http://www.trinhxuanngo.tk

Nguyễn Bá Thanh

http://thanhngba.weebly.com 

Đào Hồng Hà

https://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/hong-ha-dhao/home

Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

https://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/dinhthuan

Trịnh Ngọc Nam

https://sites.google.com/site/trinhngocnam

Lưu Thảo Nguyên

https://sites.google.com/site/biotechnologynguyen

Phan Thụy Xuân Uyên

https://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/uyenphan

Bùi Hồng Quân

http://www.buihongquan.tk

Đặng Trang Viễn Ngọc

http://www.dangtrangvienngoc.tk

Lê Phạm Tấn Quốc

http://hui1.food.officelive.com

Trần Thị Mai Anh

https://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/tranmaianh

Phạm Mỹ Hảo

https://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/phammyhao 

Nguyễn Thị Diệu Hạnh

https://sites.google.com/site/phamtanvietedu

Nguyễn Đức Vượng

https://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/vuongnd

Văn Hồng Thiện

http://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/vanhongthien/Home

Lâm Khắc Kỷ

http://www.khackylam.tk

Nguyễn Hà Diệu Trang

https://sites.google.com/a/hui.edu.vn/nguyen-ha-dieu-trang/home

Nguyễn Văn Ninh

http://nguyenvanninh.tk 

Huỳnh Nguyễn Quế Anh

https://sites.google.com/site/nguyenhuynhqueanh

Lê Nhất Tâm

https://sites.google.com/site/lenhattam/

Võ Thị Thu Thủy

https://sites.google.com/site/thuycuongnc

Trần Thị Lê

http://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/tranthile

Ngụy Lệ Hồng

https://sites.google.com/site/lehong0204

Nguyễn Lệ Hà

http://nguyenleha.wordpress.com
http://congnghedohopthucpham.wordpress.com

Đào Phan Thoại

https://sites.google.com/site/daophanthoai/materials

Lê Văn Nhất Hoài

http://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/hoaile

Nguyễn Thị Thanh Bình

http://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/thanhbinhfood

Nguyễn Khắc Kiệm

https://sites.google.com/site/nguyenkhackiem

Đặng Bùi Khuê

https://sites.google.com/site/khue789

Đỗ Viết Phương

http://www.dovietphuong.tk

Nguyễn Võ Phú Thuận

https://sites.google.com/site/thuannguyenvophu

Hồ Xuân Hương

http://www.xuanhuongho.tk

Nguyễn Thị Mai Hương

http://vst.food.officelive.com

Đinh Ngọc Phương Thảo

https://sites.google.com/site/dinhngocphuongthao 

Phạm Hồng Hiếu

https://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/phamhonghieu

Trần Hồng Bảo Quyên

https://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/quyentran

Phan Quốc Tâm

https://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/quoctam

Lưu Huyền Trang

http://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/huyentrang/

Nguyễn Thị Hoàng Yến

http://yen-nguyenhoang.tk

Nguyễn Lê Phương Liên

https://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/phuonglien

Nguyễn Thành Sum

http://sites.google.com/site/nguyenthanhsum62

Lê Trầm Nghĩa Thư

http:///www.lenghiathu.tk

Trần Đức Việt

https://sites.google.com/site/tranducvietclub

Nguyễn Ngọc Thuần

https://sites.google.com/a/hui.edu.vn/ngocthuan

Nguyễn Thị Trang

http://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/nguyen-thi-trang 

Dương Văn Trường

https://sites.google.com/site/duongvantruong1510

Trần Thị Huyền

http://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/huyentran

Nguyễn Văn Dũng

https://sites.google.com/site/dungnguyenibf/home

 Ghi chú: Sinh viên xem bài giảng môn học Giảng viên phụ trách trên website cá nhân.

Danh sách này đang cập nhật....


  
 Hôm qua: 208 
|
 Hôm nay: 181