• Giao lưu doanh nghiệp
  Giao lưu với doanh nghiệp Hội thi sáng tạo sản phẩm lần 3
 • Sản phẩm nghiên cứu đa dạng
  Sản phẩm thực phẩm ở Hội thi
 • Sinh viên
  Sinh viên tham gia Hội thi
 • Giới thiệu
  Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trực thuộc Trường Đại Học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và liên thông cho toàn quốc.
 • Hình tham quan thực tế
  Ngoài việc học tập trên giảng đường và thực tập tại các phòng thí nghiệm, sinh viên còn được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là chương trình tham quan thực tế các nhà máy sản xuất phù hợp với lĩnh vực đào tạo.
 • Chương trình đào tạo
  Chương trình đào tạo của Viện luôn gắn kết với thực tế công việc ngoài xã hội.
 • FoodTech
  Khoa đào tạo các chuyên ngành:* Công nghệ thực phẩm * Công nghệ Sinh học * Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn
 • Giới thiệu
  Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trực thuộc Trường Đại Học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng, trung cấp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và liên thông cho toàn quốc.
 • Hoạt động ngoại khóa
  Đoàn Viện luôn luôn là địa chỉ tin cậy của các sinh viên và đoàn viên của Viện.
 • Nghiên cứu khoa học
  Song song với học lý thuyết, các em sinh viên còn được tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học cùng đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm của Viện.
 • Trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng
  Với đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm cùng với sức trẻ trên một khối đoàn kết, trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng luôn đáp ứng một số nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp.


Chuẩn đầu ra Đại học chuyên ngành Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm

Ngày đăng: 28-09-2010
Đọc: 19832 lượt

CHUẨN ĐẦU RA

ĐẠI HỌC: NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CHUYÊN NGÀNH: DINH DƯỠNG VÀ KHOA HỌC THỰC PHẨM

Kiến thức

-       Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

-       Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ thực phẩm và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm, kiến thức về dinh dưỡng trong đời sống, kiến thức về các quy trình chế biến thực phẩm, có kiến thức về các yếu tố tác động đến mức dinh dưỡng trong quy trình công nghệ thực phẩm và chế biến thực phẩm; kiểm soát chất lượng thực phẩm, các hệ thống quản trị chất lượng thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm

-       Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ C về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng;

Kỹ năng

-       Tính toán mức dinh dưỡng cho các đối tượng khác nhau,

-       Tính toán được mức dinh dưỡng trong quá trình chế biến trong sản xuất công nghiệp và trong kỹ thuật nấu ăn

-       Kiểm soát và xây dựng được khẩu phần thực đơn theo định mức dinh dưỡng với các đối tượng khác nhau

-       Chế biến món Việt Nam, thức ăn Âu, Á, Asean theo chế độ dinh dưỡng;

-       Xử lý được các tình huống cơ bản trong sản xuất công nghiệp và trong kỹ thuật nấu ăn;

-       Lựa chọn, kiểm tra và đảm bảo chất lượng nguyên liệu và sản phẩm trong sản xuất công nghiệp và trong kỹ thuật nấu ăn;

-       Ứng dụng dinh dưỡng trong chế biến thực phẩm tại các phân xưởng sản xuất.

-       Tư vấn dinh dưỡng cho các đối tượng khác nhau.

-       Hướng dẫn và giáo dục về an toàn vệ sinh thực phẩm.

-       Quản lý chất lượng thực phẩm;

-       Phát triển sản phẩm mới và đưa sản phẩm ra thị trường;

-       Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo;

-       Quản lý nghiệp vụ bàn, bar. Quản lý sản xuất, kinh doanh và lập dự án;

-       Giao tiếp và làm việc nhóm;

-       Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành học

Thái độ

-       Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

-       Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

-       Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

-       Làm việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm và các ngành liên quan; làm việc trong các nhà hàng, khách sạn, các công ty sản xuất xuất ăn công nghiệp;

-       Giảng dạy chuyên ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm trong các trường cao đẳng và trung cấp.

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

-       Tiếp tục học cao học về ngành Khoa học thực phẩm trên hệ thống các trường tại Việt Nam và các trường trên thế giới.

-       Tham gia nghiên cứu khoa học với các đề tài, dự án liên quan


  
 Hôm qua: 208 
|
 Hôm nay: 181