• Giao lưu doanh nghiệp
  Giao lưu với doanh nghiệp Hội thi sáng tạo sản phẩm lần 3
 • Sản phẩm nghiên cứu đa dạng
  Sản phẩm thực phẩm ở Hội thi
 • Sinh viên
  Sinh viên tham gia Hội thi
 • Giới thiệu
  Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trực thuộc Trường Đại Học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và liên thông cho toàn quốc.
 • Hình tham quan thực tế
  Ngoài việc học tập trên giảng đường và thực tập tại các phòng thí nghiệm, sinh viên còn được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là chương trình tham quan thực tế các nhà máy sản xuất phù hợp với lĩnh vực đào tạo.
 • Chương trình đào tạo
  Chương trình đào tạo của Viện luôn gắn kết với thực tế công việc ngoài xã hội.
 • FoodTech
  Khoa đào tạo các chuyên ngành:* Công nghệ thực phẩm * Công nghệ Sinh học * Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn
 • Giới thiệu
  Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trực thuộc Trường Đại Học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng, trung cấp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và liên thông cho toàn quốc.
 • Hoạt động ngoại khóa
  Đoàn Viện luôn luôn là địa chỉ tin cậy của các sinh viên và đoàn viên của Viện.
 • Nghiên cứu khoa học
  Song song với học lý thuyết, các em sinh viên còn được tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học cùng đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm của Viện.
 • Trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng
  Với đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm cùng với sức trẻ trên một khối đoàn kết, trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng luôn đáp ứng một số nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp.


Chuẩn đầu ra đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

Ngày đăng: 28-09-2010
Đọc: 22041 lượt

CHUẨN ĐẦU RA

ĐẠI HỌC: NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

FOOD TECHNOLOGY

Kiến thức

-       Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

-       Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ thực phẩm và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành công nghệ thực phẩm: chế biến và bảo quản thực phẩm, dinh dưỡng thực phẩm, kỹ thuật bao gói thực phẩm, kiểm soát chất lượng thực phẩm, các hệ thống quản trị chất lượng thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm;

-       Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ C về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng;

Kỹ năng

-       Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ;

-       Tính toán, thiết kế, vận hành và xử lý các sự cố cơ bản đối với các thiết bị trong công nghệ bảo quản và chế biến thực phẩm.

-       Phân tích và kiểm soát chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và các sản phẩm thực phẩm.

-       Bảo quản và chế biến các sản phẩm thực phẩm; thực thi kỹ thuật bao gói thực phẩm

-       Thống kê số liệu trong khảo sát và nghiên cứu về khoa học thực phẩm

-       Hướng dẫn và giáo dục về an toàn vệ sinh thực phẩm;

-       Quản lý chất lượng thực phẩm.

-       Phát triển sản phẩm mới và đưa sản phẩm ra thị trường.

-       Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo;

-       Quản lý sản xuất, kinh doanh và lập dự án;

-       Giao tiếp và làm việc nhóm;

-       Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành học.

Thái độ

-       Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

-       Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

-       Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

-       Làm việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành công nghệ thực phẩm và các ngành liên quan;

-       Giảng dạy chuyên ngành công nghệ thực phẩm trong các trường cao đẳng và trung cấp.

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

-       Tiếp tục học cao học về ngành Công nghệ thực phẩm trên hệ thống các trường tại Việt Nam và các trường trên thế giới.

-       Tham gia nghiên cứu khoa học với các đề tài, dự án liên quan


  
 Hôm qua: 208 
|
 Hôm nay: 181